Image 1 Image 6 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

โรงพยาบาลกงหรา ยินดีให้บริการทุกท่าน
More
More
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
419
ขออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ปรับแผน)
2021-09-16
ดาวน์โหลด
418
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 (รอบ 12 เดือน)
2021-09-01
ดาวน์โหลด
423
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
2021-09-01
ดาวน์โหลด
424
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564
2021-09-01
ดาวน์โหลด
417
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย สิงหาคม 2564
2021-08-24
ดาวน์โหลด
422
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
2021-08-03
ดาวน์โหลด
415
อนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ปรับแผน)
2021-07-17
ดาวน์โหลด
420
อนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ปรับแผน)
2021-07-16
ดาวน์โหลด
421
อนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ปรับแผน)
2021-07-16
ดาวน์โหลด
416
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย กรกฎาคม 2564
2021-07-05
ดาวน์โหลด
398
ทดสอบ
2021-06-14
ดาวน์โหลด
399
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564
2021-06-10
ดาวน์โหลด
396
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย มิ.ย. 64
2021-06-08
ดาวน์โหลด
400
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
2021-06-08
ดาวน์โหลด
397
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เม.ย. 64
2021-04-16
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
362
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2624-01-20
ดาวน์โหลด
447
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 1 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-06-17
ดาวน์โหลด
446
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 4 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-06-14
ดาวน์โหลด
445
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 16 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-05-31
ดาวน์โหลด
444
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 2 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-05-18
ดาวน์โหลด
443
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-05-12
ดาวน์โหลด
442
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 13 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-05-11
ดาวน์โหลด
413
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 6 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-03-22
ดาวน์โหลด
414
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 10 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-03-11
ดาวน์โหลด
410
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 12 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-02-25
ดาวน์โหลด
412
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 6 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-02-23
ดาวน์โหลด
365
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 4 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-02-11
ดาวน์โหลด
367
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 1 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-02-09
ดาวน์โหลด
364
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 11 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-01-29
ดาวน์โหลด
366
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-01-28
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
71
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
2018-10-10
ดาวน์โหลด
58
รายางนผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
2018-07-16
ดาวน์โหลด
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน 1 รายการ
2018-06-21
ดาวน์โหลด
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป
2018-06-15
ดาวน์โหลด
52
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
2018-06-08
ดาวน์โหลด
45
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
2018-05-15
ดาวน์โหลด
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป
2018-04-27
ดาวน์โหลด
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน 3 รายการ
2018-04-27
ดาวน์โหลด
32
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
2018-04-10
ดาวน์โหลด
24
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
2018-03-01
ดาวน์โหลด
6
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 3 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-02-27
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
456
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-23
ดาวน์โหลด
457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-23
ดาวน์โหลด
453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-16
ดาวน์โหลด
454
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-16
ดาวน์โหลด
455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-16
ดาวน์โหลด
448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-29
ดาวน์โหลด
449
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-28
ดาวน์โหลด
450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-28
ดาวน์โหลด
451
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-28
ดาวน์โหลด
452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-28
ดาวน์โหลด
439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29
ดาวน์โหลด
441
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-24
ดาวน์โหลด
431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-17
ดาวน์โหลด
438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-17
ดาวน์โหลด
440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-17
ดาวน์โหลด
More
More

กิจกรรมในรั้วโรงพยาบาลกงหรา

image 3

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 28

กำลังปรับปรุง

More

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมทางไกล Video Conferrance

พยากรณ์อากาศ

สติถิผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 8 สิงหาคม 2559