Image 1 Image 6 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

โรงพยาบาลกงหรา ยินดีให้บริการทุกท่าน
More
More
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
467
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 4 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-08
ดาวน์โหลด
513
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565
2022-03-25
ดาวน์โหลด
506
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
2022-03-23
ดาวน์โหลด
510
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-03-15
ดาวน์โหลด
507
แผนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปี 2565 (ปรับปรุงแผน)
2022-03-11
ดาวน์โหลด
508
บันทึกขอเผยแพร่แผนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปี 2565 (ปรับปรุงแผน)
2022-03-11
ดาวน์โหลด
509
หนังสืออนุมัติแผนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปี 2565 (ปรับปรุงแผน)
2022-03-11
ดาวน์โหลด
512
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
2022-03-08
ดาวน์โหลด
511
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565
2022-02-08
ดาวน์โหลด
494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-20
ดาวน์โหลด
479
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
2021-12-29
ดาวน์โหลด
474
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65
2021-12-17
ดาวน์โหลด
476
แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565
2021-12-17
ดาวน์โหลด
477
แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
2021-12-17
ดาวน์โหลด
481
ขออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565
2021-12-17
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
362
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2624-01-20
ดาวน์โหลด
472
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-27
ดาวน์โหลด
473
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุเภสัชกรรม) จำนวน 1 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-27
ดาวน์โหลด
471
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-23
ดาวน์โหลด
470
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 4 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-16
ดาวน์โหลด
469
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 5 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-09
ดาวน์โหลด
468
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 4 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-08
ดาวน์โหลด
466
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 1 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-08-31
ดาวน์โหลด
465
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 8 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-08-30
ดาวน์โหลด
464
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 1 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-08-23
ดาวน์โหลด
463
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 7 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-08-17
ดาวน์โหลด
462
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 9 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-08-16
ดาวน์โหลด
459
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 1 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-07-21
ดาวน์โหลด
460
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 2 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-07-21
ดาวน์โหลด
461
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-07-21
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
71
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
2018-10-10
ดาวน์โหลด
58
รายางนผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
2018-07-16
ดาวน์โหลด
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน 1 รายการ
2018-06-21
ดาวน์โหลด
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป
2018-06-15
ดาวน์โหลด
52
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
2018-06-08
ดาวน์โหลด
45
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
2018-05-15
ดาวน์โหลด
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป
2018-04-27
ดาวน์โหลด
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน 3 รายการ
2018-04-27
ดาวน์โหลด
32
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
2018-04-10
ดาวน์โหลด
24
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
2018-03-01
ดาวน์โหลด
6
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 3 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-02-27
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-03-16
ดาวน์โหลด
517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-03-16
ดาวน์โหลด
518
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-03-16
ดาวน์โหลด
519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-03-16
ดาวน์โหลด
514
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-03-08
ดาวน์โหลด
515
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-03-08
ดาวน์โหลด
502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-18
ดาวน์โหลด
503
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-18
ดาวน์โหลด
504
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-18
ดาวน์โหลด
505
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-18
ดาวน์โหลด
501
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-09
ดาวน์โหลด
500
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-25
ดาวน์โหลด
493
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-20
ดาวน์โหลด
495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-20
ดาวน์โหลด
496
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-20
ดาวน์โหลด
More
More

กิจกรรมในรั้วโรงพยาบาลกงหรา

image 3

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 28

กำลังปรับปรุง

More

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมทางไกล Video Conferrance

พยากรณ์อากาศ

สติถิผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 8 สิงหาคม 2559